شرکت بازرگانان ملک مهر آسیا (با مسئولیت محدود) دارای شماره ثبت 1379 آماده ارائه خدمات بازرگانی در حوزه صنعت و کشاورزی می باشد.

صنعت:

فروش سیمان سفید و سیمان خاکستری،

خدمات فروش سنگ ساختمانی ( مرمریت، تراورتن، چینی، لایم استون و … ) به صورت اسلب و تایل

خدمات فروش سنگ معدن به صورت کوپ

کشاورزی:

فروش تولیدات کشاورزی شامل

انار، پسته، انجیر، بادام و…

 شماره تماس

09170180254

Malek Mehr Asia Trading Co. (Ltd) with registration number 1379 is ready to provide commercial services in the field of industry and agriculture.

Industry:

Sale of white cement and gray cement,

Building stone sales service (marble, travertine, porcelain, limestone, etc.) in the form of slabs and tiles

Services selling ore in coupe

Agriculture:

Sales of agricultural products included

Pomegranate, pistachio, fig, almond and …

Phone number

989170180254