بنه

دیدنی ها , محصولات کشاورزی فارس

۳ شهریور ۱۳۹۹ 707 بازدید

بنه

بنه

به‌منظور کسب اطلاعاتی جامع از وضعیت کمّی جنگلهای بنه در استان فارس و میزان زادآوری طبیعی موجود در آن، طرح آماربرداری در این جنگلها انجام شد. مبنای انتخاب پلات‌های نمونه‌برداری روش نمونه‌برداری خوشه‌ای بود که در آن پس از تهیه نقشه پراکنش بنه در استان فارس شبکه آماربرداری به ابعاد 20×20 کیلومتر تهیه و در محل رئوس شبکه آماربرداری یک خوشه با 9 قطعه نمونه و آرایش چلیپایی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که زادآوری بنه در این جنگلها 5/2 اصله در هکتار و مقدار میانگین تاج‌پوشش درختان در این قطعات نمونه 171/25 مترمربع و 855 مترمربع در هکتار است که معادل 8/55 درصد می‌باشد. میانگین تاج‌پوشش در خوشه‌ها 1256/1 مترمربع بود. به‌طور متوسط در هر خوشه 7/4 قطعه نمونه قرار ‌گرفت. نسبت درختان نر و ماده بنه به یکدیگر در عرصه‌های جنگلی به‌ترتیب 58/3 درصد و 41/7 درصد بود. نسبت درختان بنه به کل درختان به‌طور متوسط 7/7 درصد بود. این رویشگاه‌ها در اراضی کوهستانی پُرشیب با بیرون‌زدگی سنگی، خاک اسکلتی کم عمق با فرسایش آبی واقع هستند. توسعه اراضی کشاورزی و تجاوز به حریم جنگل، قطع درختان و چرای مفرط دام از مهم‌ترین عوامل تخریب این جنگلها می‌باشند. حفاظت و حراست و کاشت درختچه‌های جنگلی مانند ارژن و تنگرس می‌تواند باعث بهبود وضعیت این جنگلها شود.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *